Bílkovina mládí - Kolagen

KOLAGEN - ZÁRUKA ZDRAVÍ A DLOUHOVĚKOSTI - NEPŘEHLÉDNĚTE !!!!  
Představujeme článek Dr Marka Rachwała s receptem na zachování mládí a zdraví. Dr. Rachwal je v Polsku známým propagátorem zdravého životního stylu a specialistou na dietní vyžívu. ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NENÍ  spjat s výrobcem Přírodního kolagenu -triple helix formula  INVENTIA,  který si zachovává neporušenou trojitou šrouboviciani a není finančně zapojen do jeho prodeje. 
KOLAGEN BÍLKOVINA MLÁDÍ

Motto: 
Jednomu zestárne nejdříve srdce. Jinému duše.
Najdou se i postařelí mladíci.
Ovšem pozdní mládí v člověku utváří druhé mládí
Zarathustra 
Často posuzujeme, že na zhoršený stav naší morfologie (stavby těla) má vliv nedostatek nějaké látky - ovšem téměř vždy to má úzkou vazbu s kondicí naší pojivové tkáně, konkrétněji - tělesného kolagenu.

Při porovnávání výzkumů, které opakovaně probíhají co pár let, můžeme vyčíst, že hladina erytrocytů, leukocytů i krevních destiček se postupně snižuje. Měli bychom vědět, že téměř vždy je to doprovázeno také degradací kolagenu, přítomného ve stěnách našich cév.

Zmenšování množství bílých krvinek svědčí o zhoršování obranyschopnosti, menší koncentrace červených krvinek komplikuje potřebné okysličovaní orgánů a tkání, což automaticky urychluje procesy poškozování cévních buněk a jejich stárnutí.

V takové situaci vzniká již navždy problém s výměnou kyslíku a živin mezi krví a buňkami jiných tkání. Na spoji vlásečnicových cév a buněk a rovněž v cévách se nachází kolagen, který je přenašečem (mostem) pro látkovou výměnu.

Co z toho plyne?

Za prvé - buďme předvídaví. Genetická struktura našeho tělesného kolagenu, kterou jsme zdědili po svých předcích, má ohromný vliv na délku našeho života. Pokud máte silnou stavbu pojivové tkáně a "dobrý", hustý kolagen, pak máte genetické predispozice překročit "stovku".

Odolnost Vašeho těla proti mnohým onemocněním a jejich projevům je vyšší, pokud máte dobrý kolagen. Pokud však máte slabou pojivovou tkáň, musíte dávat pozor dvojnásob. Silná pojivová tkáň tvoří překážku proti šíření nemocí. Naproti tomu oslabený tělesný kolagen může ovlivnit častější vznik zánětů či rakovinného bujení. Lidé s odolným kolagenem se také rychleji dokáží vyrovnat s patologickými změnami v období rekonvalescence.

O tom, že je kolagen bílkovinou mládí se můžete přesvědčit pohledem do zrcadla. Vrásky jsou samozřejmým znakem stáří a jednoduchým výsledkem řídnutí kolagenových vláken v kožní tkáni.

Oční duhovka prozradí množství kolagenu v těle...
Zajisté se teď rádi dozvíte, jakou kvalitu bílkoviny mládí máte ve svém těle Vy. Tak prosím. Na to, abyste si mohli udělat orientační odhad, se nemusíte poddávat žádným komplikovaným výzkumům. Pokud nemáte strach z pravdy, pak vězte, že máme ve svém těle jedno místo, ve kterém si můžete tuto tajemnou bílkkovinu - kolagen - snadno prohlédnout. Jedná se o oční duhovku, kterou můžeme bez problémů sledovat ve zvětšovacím podsvětleném zrcátku. Duhovku tak můžeme sledovat ve chvíli, kdy se nachází těsně za průzračnou rohovkou. Skládá se mimo jiné ze svíracích a rozevíracích svalů zornice a také z mnoha vlásečnicových cévek.

 To však pouhým okem neuvidíte. Observovat můžete povrch duhovky, zkonstruované způsobem typickým pro pojivovou tkáň, především z bílkovin, z nichž tři čtvrtiny tvoří kolagenové vlákna.
Pokud má vaše rohovka ideálně jednolitý povrch, za který vděčí husté a kompaktní struktuře kolagenu, pak patříte mezi 5 - 6 % populace šťastlivců čekajících na dlouhověkost.
Tuto vazbu mezi nejsilnější, ideálně zpevněnou stavbou duhovky a dlouhověkostí (bývá téměř u 30 % devadesátníků a u vice než 45% stoletých), dokázalo již mnoho výzkumů tohoto typu v nejrůznějších zemích světa na různých skupinách sledovaných osob.

Většina lékařů o tom ví, ale takové výzkumy se nepublikují, protože by na ně společnost mohla bouřlivě reagovat.

Spíše však patříte mezi statistickou většinu z nás, jejichž povrch duhovky vypadá jako by byl děravý a dovoluje dohlédnout až na svazky jemných křížících se vláken, které utvářejí drobnou síťku. Můžete v ní spatřit prohlubně a dutiny duhovkových tyčinek?

Ve většině případů to znamená, že vlastník takovéto duhovky buhužel disponuje také řidším kolagenem - a to nejen v oční bulvě, ale v celém organismu.

Co na to říci? 
Nespořte si na důchod, protože genetické šance na užívání úspor v důchodu jsou marné?

Předvídání délky života dodnes patřilo spíše k tématikám podprůměrné literatury. Po rozšifrování genetického kódu člověka a s rozšířením vědomostí o bílkovinách to však přestává být science-fiction. Blíží se stále více k děsivé realitě.

 Někteří vědci jsou přesvědčeni, že jim kolagen může sdělit více informací než DNA. Kvalita tělesného kolagenu je tak bezlítostným měřítkem biologické kvality celého organismu. 

Stále častěji a vážněji se rozebírá také skutečnost, že ve fibroblastech je ukryt nejen obraz metabolismu, ale i biologické hodiny s celkem přesně nastaveným posledním zvoněním.

Ptáte se, jestli lze tyto hodiny nějak přibrzdit, či odložit jejich zvonění na později?
Ale samozřejmě.

V téhle tématice toho můžete učinit celkem hodně!

Nejdříve je třeba si uvědomit, že kvalita zdraví a délka našeho života, pokud pomineme nehody, války, živly a epidemie, záleží jen na dvou věcech :  na genetické matrici našeho kolagenu a na naší osobní péči o stav bílkovin v pojivové tkáni.

Nemluvíme zde o předcházení cévním onemocněním či rakovině. Nekuřáctví, nízkocholestreolová dieta, včasná diagnostika aj. nás mají uchránit před náhlou smrtí (rakovina, mrtvice, infarkt), které jsou při pohledu na biologické hodiny ještě rychlejším či tragickým ukončením.

Pokud však dokážeme udržet své bílkoviny v pojivové tkáni v dobré kondici, zachováme nejdůležitější složku svého organického potenciálu, čímž přibrzdíme i své biologické hodiny.

Máte čisté svědomí ve vztahu ke svému kolagenu? 

Určitě sami dokážete říci, jak pečujete a co činíte pro omlazení své pojivové tkáně. Zřídka se můžeme setkat s člověkem, který by si zde nemohl postěžovat na to, že se ke svému organismu občas nechoval moc dobře.

Měli byste vědět, že o Vašem skutečném biologickém věku nerozhodují první cifry rodného čísla, ani počet šedivých vlasů, výraz v očích aníi tělesná postava. O tom, kolik Vám je skutečně let, rozhoduje kondice bílkovin, spojujících všechny buňky Vašeho těla. Je to právě kolagen, kterým je Váš organismus doslova zaplaven, což také zrcadlí jeho skutečný biologický potenciál.

Z jakéhokoli kousku pojivové tkáně za pomoci mikroskopu, při porovnání míry množství hydroxiprolinu a tzv. dynamické lepivosti (celistvosti), lze vyčíst hustotu a obsah kolagenu. S velkou pravděpodobností se dozvíte i svůj skutečný biologický věk a jaké jsou Vaše šance na dlouhověkost. Pokud toto kriterium sledujeme, setkáváme se u důchodců "zdravých jako řípa" s biologickým věkem třicátníka, případně, a to bohužel mnohem častěji, u třicátníků s imunologií a morfologií důchodce.

Proto je tak velmi důležité zachovávat v průběhu celého života strukturu a hustotu svého tělesného kolagenu v dobré kondici.

Přestaňme už přemýšlet o kolagenu pouze ve formě proteinové síťky ochraňující tvář před vráskami!!!

Přece kolagen je bílkovinou, která se podle výsledků výzkumů v našem těle vyskytuje v několika desítkách různých typů, základní bílkovina pojivové tkáně, která propojuje, váže a určuje tvar našich orgánů. Plní také pomocné funkce, ochranné, účastní se výživy buněk přičemž dokáže obnovovat a regenerovat některé části našeho těla. Je to opravdová bílkovina mládí!!

Pokud si váš tělesný kolagen zachová svoji mladistvou strukturu a potenciál, ve Vás také mládí zůstane.

Pokud má kdokoli o tomhle nejmenší pochybnosti, ať se zkusí podívat na práci bílkovin v pojivové tkáni v situaci, která se nám stává poměrně často. V následku nemoci či mechanického poškození tkáně úrazem se právě tyto bílkoviny starají o opravu poškozených částí těla. Aby mohl začít proces hojení, je bezpodmínečně nutná aktivita složek pojivové tkáně. Na zranění, zlomeniny, mrtvici i jiné zdravotní problémy můžeme po určité době zapomenout, ale to jen díky tomu, že vzniklé škody jimi byly opraveny.

Stačí se podívat na jizvu - směšně malou cenu za přežití. Uvědomte si, že bez procesu hojení by už zřejmě život nemohl dále pokračovat. Procesy obnovování a regenerace nejsou využívány jen v případě nemocí či úrazů. Většina složek lidského těla se po určité době cyklicky obnovuje. Kolagen obsažený v játrech bývá celkově přeměněn po necelém měsíci, v kostech po více než roce. Pojivová tkáň je úzce svázána s celou biologickou látkovou přeměnou, tedy nejen s bílkovinami. Pokud se tedy její životaschopnost zhoršuje, také tělo tento stav pocítí. Budete vysílení a unavení, jak tomu bývá např. v následku nemocí. 

Lidé, u nichž klesá hladina tělesného kolagenu, náhle potřebují více času na odpočinek po vyčerpávajícím dnu, rekonvalescence po nemoci se u nich prodlužuje mění se chemismus v mozku, což má vliv také na stav psychiky. Bohužel vzniká i riziko, že některé z těchto následků jim zůstanou do konce jejich života.

Vskutku učebnicový příklad máme u žen vcházejících do menopauzy. Hladina kolagenu se u nich snižuje až na 30% v průběhu necelého roku!

Pokud už jste se tyto informace dozvěděli, tak na ně nezapomeňte a začněte na sobě pracovat. Poměrně často vídáme situaci, kdy si člověk s dobrou genetickou výbavou kolagenu svůj životní kapitál jednoduše zničí fatálním způsobem života, nesprávnou výživou a leností.

Za 20 - 30 let se bude rozvinutá společnost dělit na lidi zdravě žijící a na říši nemocných.

Konkretní příklady

Recept pro všechny ve věku 30 - 70 let a obou pohlaví, kteří nepracují fyzicky:

zcela bezpodmínečně alespoň 30 - 45 minut každodenně sportovat
co nejčastěji "vyhladovět" své fibroblastové buňky, což jednoduše znamená: ve výživě co nejméně jednoduchých cukrů a zvířecích tuků
nenarušovat denní rytmus, tzn. nebrat práci na třísměnný provoz, nevynechávat noc, spát pravidelně a chodit spát tak, abyste ráno vstávali ke svým povinnostem sami od sebe
postarat se o dostatečné okysličování orgainsmu a držet se zdaleka od toxických látek
vždy se živit pokrmy, které příznivě ovlivňují syntézu bílkovin pojivové tkáně nebo jednoduše a systematicky požívat kolagen v kapslích.
 

Komentář k receptu

Pohyb a cvičení doporučují specialisté mnoha oborů, ale výsledky jsou mizivé, pokud na tuto nezbytnou proceduru prostě člověk nemá charakter. Přesto je však pohyb nezbytný, pokud chcete napravit stav kolagenu ve Vašem organismu. A proč? Například proto, že pohyb je podmínkou pro okysličení buněk nutných pro syntézu kolagenu: fibroblastů, chondrocytů a v menší míře i keratinocytů. Musí být intenzivní, aby okysličení vystačilo k výrobě tolika bílkovin pojivové tkáně, kolik jich podléhá degradaci.

Jestli se Vám však znovu nepovedlo déle než měsíc navštěvovat fitness centrum a jestli Váš rotoped opět skončil na půdě,pak to zkuste jinak a přinuťte se k jinému druhu pohybu. Najděte si 1/8 úvazku ve fyzické práci (např. večer v pekárně), kupte si psa se kterým budete běhat nebo natrvalo poškoďte výtah. Nebo se intenzivně věnujte distribuci, což Vás přinutí k "obcházení". Pohyb je nutný. Život mezi sedadlem v autě, křeslem v obývák, židlí u pracovního stolu a Vaším lůžkem - zabíjí procesy syntézy Vašeho organismu, zabíjí Váš kolagen a ve výsledku zabije o třicet let dříve také Vás. A to může být i bez rakoviny, infarktu, mrtvice nebo nakažlivé nemoci. Zemřít můžete na komplikace při chřipce, nevinně vypadající zánět nebo na vedlejší následky lehkého zranění. Než však zemřete, už dávno Vás bude trápit mnoho dalších zdravotních problémů.

"Kolagenová" dieta není dietou "1000 kalorií" ani Montignaca. Zahrnuje a podtrhuje potřebu konzumace velkého množství zeleniny a ovoce, ale také rostlinných i živočišných proteinů a především potravin, které většina diet proti nadváze zavrhuje. Jsou to želatina, výpečky, vepřové nožky, koleno, rybí paštiky, špek a každá jedlá část kůže obratlovců i bezobratlých. Není to příliš náročná dieta. Přesto však mezi lidmi, kteří se podle ní stravují, zřídka najedeme otylé. Jisté ústupky samozřejmě vyžaduje. V kategorii: škroby, uhlovodany a tuky. Těchto složek potravy jezme prostě co nejméně.

Mimo pokrmy obsahující kolagen, preferujme také všechno jedlé, co obsahuje vitamín C. Tento vitamín je hlavním aktivátorem syntézy kolagenu v buňkách.

Za nic na světě bychom neměli, ba přímo nesmíme dopustit snížení jeho hladiny v našem organismu. Na otázku jak se tedy máme živit - krátce řečeno? Odpověď zní: tak, jako trenující sportovci, ale skromněji.

A pokud někdo nemá čas? Je odkázán na hromadné stravování, fast food nebo z jiných příčin na nezdravou kuchyni?

Tehdy je bezpodmínečně nutné doplňovat dietu suplementy. Absolutní minimum tvoří vitamín C a kolagen v kapslích!!

!!ALE POZOR!! Pod název "kolagen" na balení se obvykle skrývají proteinové hydrolyzáty, tedy jednoduše hustě rozsekané peptidy z vepřových či hovězích vláken, a často je to pouhá želatina. Výsledky garantují pouze výrobky obsahujicí biologický aktivní kolagen - trojitá šroubovice .

Na světě je stále snažší žít a vznikají nejrůznější možnosti, jak si lze pobyt na téhle planetě o něco prodloužit

- jak našemu druhu, tak i jednotlivým představitelům druhu homo sapiens.

Určitě stojí za to toho využít!    Dr. Marek Rachwał

V  článku byly využity výsledky výzkumů  Dr.Marka Bardadyna

Co myslíte k jakému produktu navázal Dr Rachwał ?? 

Základem pro výrobu kolagenových kapslí se stal objev přírodního, nativního, biologicky aktivního kolagenu Natural Collagen Inventia® - PŘÍRODNÍHO KOLAGENU INVENTIA® - ANTI-AGE-COLLAGEN-GEL (v prodeji ve stejném červeno-bílo-zlatém balení jako INVITA SKIN BEAUTY). Tento výjimečný kolagenový gel třetího řádu s omlazujícími a regeneračními účinky ovlivňuje buněčnou obnovu a regeneraci kolagenových vláken. Byl vyvinut díky světovému vynálezu high biotechnologie extrakcí čistého přírodního kolagenu z ušlechtilých ryb do vodného roztoku v podobě hydrátu, se zachováním trojspirální bílkovinné šroubovice. Lyofilizat kolagenu třetího řádu - TROPOKOLAGEN.založit účet

přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

CZK | EUR

Všechny články a osobní zkušenosti klientů používajících produkty z naší nabídky mají pouze informativní charakter. V žádném případě nemohou nahradit lékařskou péči a neslouží k nahrazení rad nebo dokonce léků předepisovaných odbornými lékaři. Pro informace o svém zdravotním stavu a možnosti kombinace svých léků s produkty z naší nabídky se nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dle platné legislativy není web závaznou nabídkou.