Vysvětlení technologie výroby - HYDRÁT x HYDROLYZÁT

Při čtení popisu mnohých kosmetických přípravků se často setkáváme s nejrůznějšími přívlastky kolagenu. Např. hovězí, vepřový, rostlinný, hydrolyzovaný, hydrát, nativní. Tyto pojmy nám však neřeknou více informací o kolagenu, který je nejdůležitější bílkovinou v našem organismu. Důležité je vědět, že základní jednotkou kolagenu je TROPOKLAGEN  – řetězce alfa 1 a alfa 2, tvořící trojitou spirálu – trojitou šroubovici – triple helix, která je stavbou aminokyselin charakteristická pouze pro živé organismy (savce, obratlovce, ryby).

Proto vám k tomuto tématu přiblížíme alespoň základní fakta.

Hydrát (ne hydrolyzát) – Přírodního, nativního kolagenu -  triple helix – zachovávající si trojitou šroubovici

Inventia Polish Technologies Sp. z o.o. více než před desíti lety zpracovala svoji vlastní autorskou metodu získávání kolagenových bílkovin z kůží ryb.  Metoda vytvořená týmem vědeckých pracovníků zachovává nenarušenou, nativní (přirozenou) strukturu trojité šroubovice. Obsahuje hydrát unikátního kolagenu I. typu (2[a1I]a2), který je složený ze dvou peptidových řetězců a 1 I. typu a jednoho řetězce a 2 I. typu. Ten je stavbou aminokyselin charakteristický pouze pro živé organismy (savce, obratlovce, ryby). Díky tomu  je téměř identický s kolagenem, který se nachází v lidské pokožce a poskytuje ji vše co potřebuje „živý“ kolagen.

Aby proces zachování trojité šroubovice a biologické aktivity nebyl narušen a živé bílkoviny nepodléhaly degradaci, jsou použité metody výjimečně jemné a probíhají výhradně při použití látek pocházejících z přírody. Při výrobě bez tepelného zpracování nejsou používány žádné agresivní chemické látky. Díky unikátní autorské technologii se jedná o historicky první hydrát kolagenu bez konzervantů a parabenů, který si prokazatelně v teplotním rozmezí od 5 do 28°C i zachovává neporušenou trojitou šroubovici. Přírodní Kolagen Inventia®, jako jediný na trhu v sobě ukrývá neobvyklou sílu neopakovatelného PŘÍRODNÍHO NATIVNÍHO KOLAGENU v jeho původní podobě trojité šroubovice, se kterou se nikde jinde nesetkáte. Stimuluje fibroblasty k produkci vlastního kolagenu a zároveň tvoří součást pro jeho syntézu.

Toto není další z výrobků s obsahem levného a neefektivního hydrolyzátu z bílkovin, nebo s jinou směsí, která má v názvu slovo „kolagen”, aniž by s ním měla cokoli společného.

HYDROLYZOVANÝ KOLAGEN

Hydrolyzovaný kolagen je jiným výrazem pro želatinu. Ta vzniká následkem termického rozpadu síťových peptidových vazeb kolagenových bílkovin. Hydrolyzát představuje směs částic o různé velikosti i hmotnosti, jejichž molární hmotnost je však vždy nižší, než u částic v nativním kolagenu. Při tvorbě želatiny není potřeba chránit jemnou kolagenovou strukturu. Suroviny k výrobě želatiny jsou nejdříve poddávány úvodnímu procesu při spoluúčasti silných kyselin či zásad. Proto jsou podmínky získávání hydrolyzátu mnohem drastičtější a umožňují využívat mnohem širší spektrum surovin kolagen obsahujících, tedy např. kostí. Vzhledem na snadnou dostupnost velkého množství této levné suroviny bývá hydrolyzát kolagenu také nejlevnější formou zdroje kolagenových bílkovin, který je velmi hojně využíván při výrobě potravinářských výrobků. Bývá přidáván jako složka, která dodává správnou konzistenci nebo jako prostředek k zahušťování. Hydrolyzovaný kolagen bývá také oblíbeným komponentem pro producenty levnějších kosmetických výrobků a doplňků stravy jako neplnohodnotná náhražka nativní kolagenové bílkoviny.

KOLAGEN LYOFILIZOVANÝ

Je velký rozdíl v tom, zda byla k výrobě  lyofilizovaného kolagenu použita velmi levná surovina hydrolyzovaného kolagenu nebo velmi drahý unikátní „živý“ kolagen, který si zachovává neporušenou trojitou šroubovici charakteristickou pouze pro živé organismy.  Od toho se také odvíjí cena a účinky. 

Lyofilizace je jednou z metod získávání sušených produktů. Je založena na sublimačním vysoušení, ke kterému dochází v nízké teplotě (pod 0°C) a za velmi sníženého tlaku. Tento proces bývá používán k sušení obzvláště citlivých látek a sloučenin, zejména takových, které jsou citlivé na ohřívání. Následkem tohoto procesu si aktivní látky zachovávají svoji aktivitu a neničí se ani cenné složky, jako jsou vitamíny, bílkoviny, enzymy, minerální látky apod. Lyofilizované preparáty obsahují pouze minimální množství vody a nevyžadují žádnou konzervaci. Po lyofilizaci lze získaný preparát opět snadno vodou zředit, aniž by došlo ke ztrátě jeho organoleptických a biologických vlastností.

Tento druh kolagenu bývá nejčastěji využíván v doplňcích stravy. Zejména v těch, které jsou určeny k regeneraci pokožky, kostí a chrupavek. Lyofilizovaný kolagen však nachází své využití také při výrobě pleťových masek a kolagenových plátků či obvazů. Všechny ze jmenovaných preparátů bývají obvykle poměrně drahé, což je způsobeno vysokými náklady na lyofilizaci.   

ZVÍŘECÍ KOLAGEN

Kolagen tvoří skupina základních bílkovin ze zvířecích organismů. Do této rodiny je v současné době řazeno více než 20 tůzných typů bílkovin, které se odlišují svojí skladbou, vlastnostmi, rozmístěním ve tkáních, ale také funkcemi, které v organismu plní. Tyto bílkoviny dominují v pojivové tkáni, z níž je tvořena zejména kůže, chrupavky a kosti ale také všechny ostatní důležité vnitřní orgány. Kolagenové bílkoviny se mezi sebou nevýznamně liší, ale tyto odlišnosti značnou měrou ovlivňují jejich vlastnosti. Kolagen vyšších obratlovců bývá obvykle v síťce složitěji propletený a má vyšší teplotu denaturace. Navíc v průběhu stárnutí kolagenu vyšších zvířat se v jejich organismech (in vivo) tvoří vnější a mezimolekulární příčné kovalentní síťové vazby, jejichž úkolem je zvýšit stabililtu  kolagenových vláken. Spolu s rostoucím množstvím těchto vazeb se také zvyšuje hustota a odolnost kolagenu. Snižuje se tím však jeho rozpustnost. Takováto hustota kolagenové síťky neprospívá vnějšímu vzhledu naší pokožky. Pokožka ztrácí svoji pevnost a ohebnost. Síťka kolagenu z rybích kůží je významně ridší než u kolagenu z kůží dobytka či prasat a jeho rozpustnost je v souvislosti s tím mnohem vyšší. Vyšší rozpustnost rybích kůží také dovoluje v konečném produktu - v kolagenovém gelu - získat nativní formu kolagenu. Ale pouze při použití neobvykle jemné metody a dodržení velmi přísných podmínek k získávání této bílkoviny. Proces extrakce kolagenu z vepřových a hovězích kůží vyžaduje agresivní zpracování za pomocí působení silných chemických látek či enzymů, které však způsobují značnou degradaci této bílkoviny. Navíc hovězí bílkovina může být nosičem prionů. Priony jsou potenciálně nakažlivé bílkoviny, které se běžně vyskytují u většiny vyšších zvířat (savců, ještěrů i plazů). Nejsou nebezpečné, ale pouze do chvíle změny přirozené konformace, po které se stávají prionovou infekční bílkovinou. Infekční priony vyvolávají smrtelně nebezpečná onemocnění nervového systému zvířat i lidí, jako je BSE nebo Creutzfeld-Jacobova nemoc. Ryby patří mezi nižší organismy a doposud nebylo prokázáno, že by se u nich schopnost tvorby prionových bílkovin vyskytla.

ROSTLINNÝ KOLAGEN (FYTOKOLAGEN)

Jménem rostlinný kolagen se nejčastěji nazývá složité cukry rostlinného původu, které na pokožce vytváří efekt ochranného pláště a podobného stažení, k jakému dochází při nanesení kolagenu zvířecího. Přesto však tyto sloučeniny oproti kolagen nepůsobí v jeho komplexní škále. V tomto případě je to pouze myšlenková zkratka nebo marketingový pojem, protože kolagen je bílkovinou, kterou jsou schopna produkovat pouze zvířata!. Specifickou vlastností kolagenu je totiž výskyt dvou aminokyselin (hydroxyprolin a hydroxylyzín), které jsou pro tuto bílkovinu charkteristické. Najdeme však i rostlinnou bílkovinu - extenzin, která hydroxyprolin obsahuje, ale tato bílkovina má oproti kolagenu zcela odlišnou stavbu. I přes obsah esenciální aminokyseliny hydroxyprolin, která zvyšuje zvlhčení pokožky, její efekt je k působení kolagenu pouze podobný, a proto tuto bílkovinu nahradit nemůže.

MIKROKOLAGEN

Název mikrokolagen bývá nejčastěji používán pro menší molekuly bílkovin (oligopeptidy), které svým působením molekuly přírodního kolagenu připomínají. Tyto částice dokáží ovlivnit nejen produkci kolagenu, ale i dalších složek škáry. Mikrokolagen je vyráběn v biotechnologických laboratořích a bývá modifikován dodáváním tukových molekul, které zvyšují jeho stabilitu a napomáhají mu snadněji pronikat ochrannými vrstvami pokožky.založit účet

přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

CZK | EUR

Všechny články a osobní zkušenosti klientů používajících produkty z naší nabídky mají pouze informativní charakter. V žádném případě nemohou nahradit lékařskou péči a neslouží k nahrazení rad nebo dokonce léků předepisovaných odbornými lékaři. Pro informace o svém zdravotním stavu a možnosti kombinace svých léků s produkty z naší nabídky se nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dle platné legislativy není web závaznou nabídkou.