Atesty, certifikáty, hodnocení - ŽIVÝ KOLAGEN

Všechny výrobky jsou vrcholným výsledkem práce vědců Inventia, kteří se dlouhá léta intenzivně zabývají příčinami a důsledky stárnutí lidského organismu způsobeného následkem přirozeného úbytku kolagenu v těle.

DERMATOLOGICKÉ TESTY

V dermatologickém výzkumu nezávislé specializované laboratoře ITA-TEST byla sledována skupina 30 osob ve věku 16–81 let, z toho 16 zdravých a 14 pacientů kliniky s alergickými i nealergickými dermatózami. U nikoho z testovaných osob nebyly pozorovány žádné symptomy nemoci či reakce, ani v místě aplikace, ani v odlehlejších místech. To dokazuje, že 3 testované druhy Přírodního kolagenu Inventia® FACE, BODY a HAIR & NAILS nevyvolávají alergické ani toxicko-dráždivé reakce. Splňují nejpřísnější kritéria pro hypoalergenní kosmetiku a mohou být používány i jedinci s velmi citlivou pokožkou. 

ABSENCE ALERGENŮ

Absence alergenů a mikrobiologických nečistot u hydrátu Přírodního kolagenu Inventia® - Triple Helix Formula a bioaktivní kolagenové kosmetiky v novém červeném balení byla doložena i testy prováděnými laboratoří Eurofins Scientific AG ve Švýcarsku. Kolagenové přípravky byly testovány na přítomnost více než 30 alergenů nejčastěji se vyskytujících v kosmetických přípravcích. Testy byly ve všech případech negativní, stejně jako v případě absence 14 nejčastěji používaných konzervačních látek vyskytujících se v nepatrné míře u některých druhů  kosmetiky bez konzervantů.

Každý z takto testovaných výrobků s "živým" kolagenem byl vyrobený výhradně nehydrolyzovanou cestou, autorskou technologií vědců Inventia PT - Triple Helix formula. Identifikace pravosti originálního kolagenu té nejvyšší kvality je v novém červeném balení  deklarována i na jednotlivých obalech, a to takto: červené logem s křížkem - Tested in Switzerland, Paraben free a logo Triple Helix Formula, dokazující neporušenu skladu aminokyselin trojité šroubovice, která je charakteristícká pouze pro živé organismy.

 

 


1. Certifikáty bezpečnosti a kvality
2. Dermatologický výzkum
3. Laboratorní srovnání 3 druhů kolagenů
4. Alergicko toxické testy
5. Certifikát zdravotní kvality
6. Hodnocení aplikačně užitkové

 

1. CERTIFIKÁTY BEZPEČNOSTI A KVALITY

Inventia PT (zal.r.2003)  získala po  6 letech intenzivního a finančně nákladného vývoje, výzkumu  a  inovované technologie výroby kolagenových produktů  Triple Helix Formula v roce 2009  dva  certifikáty v Integrovaném systému řízení kvality a bezpečnosti potravin pro výrobu a prodej produktů v souladu s normami ISO 9001 a ISO 22000.  

V průběhu dalších let  se podařilo  vědcům Inventia PT vyvinout teplotně stabilnější, biologicky aktivní, trojspirální kolagen bez parabenů a dalších koncervantů. V roce 2012  získala certifikát k produkci kosmetických výrobků (prohlášení o shodě) GMP  v souladu s nároky normy ISO 22716

V rámci dalšího vývoje a výzkumu  byla  v průběhu let 2013 - 2016  uvedena na trh inovovaná omlazující a regenerační,  bioaktivní kolagenová kosmetika  Triple Helix Formula  nově BEZ PARABENŮ a  kvalitní  kolagenové doplňky stravy nové generace.

Zavedené normy a obhajoba prodloužení platnosti certifikátů na další 3 roky, zavazují Inventii PT k důkladnému průzkumu a vědeckému studiu všech výrobků, počínajíc výběrem a kontrolou surovin a jednotlivých ingrediencí používaných při výrobě, až po konečný produkt. Kontrolují mimo jiné mikrobiologickou čistotu či případný obsah těžkých kovů a jiných nečistot.

ISO 9001:2015 - Bezpečnost kvality (Quality Management System)

ISO 22000:2005 - Bezpečnost potravin (Food Safety Management System)

ISO 22716:2007 - Správná výrobní praxe GMP (Good Manufacturing Practices for the Cosmetic Industry) 

 

DŮVODY OKAMŽITÉ VÝMĚNY MODRÉHO BALENÍ KOLAGENU ZA ČERVENÉ - ZDE

nahoru                                      


 

2. ZKRÁCENÝ POPIS DERMATOLOGICKÉHO VÝZKUMU - PŘÍRODNÍCH KOLAGENŮ INVENTIA®
FACE, BODY, HAIR&NAILS (dříve pod názvy PLATINUM, SILVER, GRAPHITE).

Výsledky přístrojových testů - nárůst zvlhčení, pružnosti, pevnosti a ohebnosti pokožky včetně grafů a fotografií vyhlazení pokožky a zmenšení hloubky vrásek. Strana 1 až 17.  více ZDE>>>

Výzkum byl zpracován v nezávislé specializované výzkumné laboratoři ITA-TEST.  více o laboratoři >>>


nahoru


 

3. LABORATORNÍ VÝSLEDKY SROVNÁVACÍCH VÝZKUMŮ TŘÍ TYPŮ KOLAGENOVÝCH VÝROBKŮ

 1. Hydrátu rybího kolagenu  - triple helix formula  Přírodní kolagen Inventia®
 2. Hydrolyzovaného rybího kolagenu
 3. Hydrolyzovaného kolagenu z dobytka (hovězího)

Výzkum všech tří preparátů byl proveden podle všeobecné, vědecké procedury určené pro tento typ produktů, a to ve specializované výzkumné laboratoři Ita-Test. Aby mohly být výsledky výzkumu objektivní a srovnatelné, soustředili se výhradně na přístrojový výzkum, tzn. žádné subjektivní pocity klientů. Stav pokožky testovaných osob byl odbornými přístroji změřen před zahájením výzkumu a po 4 týdnech používání preparátů. Při jejich používání byl zkoumán vliv pravidelného používání přípravků na:

 1. biochemické parametry pokožky: pevnost a celkovou ohebnost
 2. hloubku vrásek

 Porovnání pevnosti a celkové ohebnosti

V případě pevnosti pokožky, která je výsledkem nejen optimálního zvlhčení svrchní vrstvy pokožky, ale vyplývá také ze zlepšení stavu vnitřních vrstev kůže (zejména pak stavu bílkovin obsažených ve škáře - kolagenu a elastinu).

V případě gelu hydrátu  rybího Přírodního kolagenu Inventia® se nárůst tohoto parametru pohyboval mezi 9 – 59 %.

Ve skupině testovaných gelů s hydrolyzovaným rybím kolagenem a také gelem s hydrolyzovaným dobytčím kolagenem, nebyl nárůst tohoto parametru v průběhu výzkumu vůbec potvrzen.

Celková pružnost je úzce svázána s elasticitou kolagenových vláken v pokožce a charakterizuje schopnost pokožky k znovu obnovení  elasticity, po kterém je schopná se opět vrátit  do původního stavu.

V níže uvedené tabulce jsou představeny průměrné výsledky získané v provedených  přístrojových výzkumech.

Název produktu Hydrát rybího kolagenu
Přírodní kolagen Inventia
®
Hydrolyzovaný rybí kolagen Hydrolyzovaný kolagen z dobytka
průměrný nárůst pevnosti 31 % nepotvrzen nepotvrzen
průměrný nárůst celkové ohebnosti 10 % 10 % 8 %

 

 Porovnání hloubky vrásek

Vznik vrásek souvisí s přirozeným procesem stárnutí pokožky. Vrásky se tvoří následkem ohybů a zlomů v síťce sestavené z vláken kolagenu a elastinu a také vlivem nedostatku kyseliny hyaluronové ve škáře, což bývá způsobováno zpomalením metabolismu v kožních buňkách.

Účinné vyhlazení pokožky, které se projevuje změlčením vrásek, bývá tedy spojené s působením na buňky za cílem obnovení zásob kolagenu, elastinu a glykosaminoglykanů.

U  gelu hydrátu rybího Přírodního kolagenu Inventia® se zlepšení tohoto parametru pohybovalo mezi 6 – 43 %.

U gelu s hydrolyzovaným rybím kolagenem se hloubka vrásek zmenšila od 3 % do 25 %.

U gelu z hydrolyzovaného  kolagenu z dobytka  se tento parametr změnil o 3 – 13 %.

V tabulce jsou uvedeny průměrné výsledky dosažené testovanými osobami v provedeném  přístrojovém výzkumu.

Název produktu Hydrát rybího kolagenu
Přírodní kolagen Inventia
®
Hydrolyzovaný
rybí kolagen
Hydrolyzovaný kolagen z  dobytka
průměrné zmenšení hloubky vrásek 27 % 13 % 7 %

Specializovaná výzkumná laboratoř Ita-Test, která prováděla testy,  je soukromou, nezávislou a nesponzorovanou firmou. Funguje z vlastních prostředků samostatně již od roku 1996. Firma vykonává komplexní balíčky výzkumů v oblastech:

 • kosmetiky
 • výrobků hospodářské chemie
 • vody
 • hygienických a obvazových výrobků

Jedním z důkazů péče o kvalitu v rozsahu nabízených služeb je získání certifikátu ISO 9001. Soulad uvedeného výzkumného systému s nároky mezinárodní normy ISO 9001:2008 byl ověřen během certifikačního auditu a potvrzen vydaným certifikátem č. 80606602/1 ze dne 16. 05. 2009. Rozsah certifikátu zahrnuje:

 • výzkum vlivu kosmetických přípravků a výrobků hospodářské chemie na lidské zdraví
 • výzkum užitných vlastností a souladu s normami
 • mikrobiologický výzkum
 • zpracovávání technické specifikace,
 • výzkum vody

Ita-Test disponuje zkušenými a vysoce kvalifikovanými odborníky z oboru chemie, farmacie, mikrobiologie a medicíny (dermatologie). Zároveň se opírá o více než 800 osob z řad dobrovolníků, kteří se výzkumů účastní. V laboratořích jsou nabízeny nejmodernější techniky a výzkumné metody. Nejvyšší úroveň služeb a vysokou preciznost získaných výsledků umožňuje práce se specializovanou odbornou výzkumnou aparaturou pro měření zvlhčení, promaštění a pevnosti pokožky, měření drsnosti pokožky a hloubky vrásek. Metodika výzkumů je opřená o nejnovější vědecké objevy a o vlastní výsledky po mnohaletých zkušenostech. Navíc firma disponuje jedním z  nejlepších laboratorních vybavení.

Zkušený a vyškolený technický dozor, nejnovější technika, inovativní metody, měřicí přístroje světové úrovně, vlastní aplikační salóny (kosmetické a kadeřnické) ověřují věrohodnost výsledků výzkumů v praxi.

Spolu s přizpůsobováním se rostoucím nárokům na kvalitu laboratorních služeb je samozřejmostí, že se ve firmě provádějí analýzy podle norem platných v rámci celé EU i  podle řady vlastních výzkumných procedur. Dokumentace výzkumů je zpracovaná v souladu s nároky stanovenými v Kosmetickém nařízení 76/768/EEC.

Výzkumy provedené ve specializované laboratoři Ita-Test garantují kvalitu a bezpečnost výrobku, soulad s normami a potvrzují deklarované efekty působení.

nahoru


  

4. ALERGICKO-TOXICKÉ TESTY

KOGOTEST v.o.s. DERMATOLOGICKÁ KLINIKA

Výzkumy kosmetiky Akademie lékařství v Gdaňsku
a prostředků chemického průmyslu, konzultace 80-211, Gdaňsk, ul. Dubinski 7
Dermatologická ordinace
80-461 Gdaňsk-Zaspa, Startowa 15 B
tel.556-67-73, fax.557-47-47

VÝSLEDKY ALERGIZUJÍCÍCH A TOXICKO-DRÁŽDIVÝCH VLASTNOSTÍ KOLAGENOVÉHO GELU Z RYBÍCH KŮŽÍ FIRMY INVENTIA POLISH TECHNOLOGIES

Na Dermatologické klinice Akademie lékařství v Gdaňsku proběhl v době od 20. 07. 2003 do 23. 07. 2003 výzkum, který měl prokázat eventuální alergizující a toxicko-dráždivé vlastnosti Kolagenového gelu z rybích kůží firmy INVENTIA POLISH TECHNOLOGIES.

MATERIÁL A METODY

Výzkum byl prováděn na skupině 30 osob: 14 pacientů z dermatologické kliniky Akademie lékařství a 16 zdravých osob. Mezi zkoumanými osobami bylo 21 žen a 9 mužů ve věku od 16 do 81 let. Na základě kožního vyšetření pacientů byly diagnostikovány následující nealergické kožní choroby:

lupénka, bércový vřed, morphea, tvoření lysin a rakovina kůže, růžovka a kožní alergická onemocnění, alergická zánětlivá onemocnění cév.

U všech účastníků výzkumu byla použita metoda proužkových (kožních) testů dle Jadassona Blocha v Rudzkého modifikaci. Na odmaštěnou kůži v okolí mezi lopatkami, bez patologických změn, se přikládaly proužky filtračního pijáku Whatmana se zkoumaným preparátem v užitkové koncentraci. Proužky se přikryly folií, aby se vytvořila okluze, a potom se připevnily ke kůži leukoplastí. Testovací proužky byly pokládány na 48 hodin. Výsledky byly zapisovány 15 minut po sejmutí proužků a také po uplynutí dalších 24 a 48 hodin.

VÝSLEDKY    ZDE>>>     

U všech testovaných osob, jak ve skupině zdravých testovaných, tak i ve skupině s kožními alergickými i nealergickými dermatózami, dopadly kožní testy zkoumaným kolagenovým gelem negativně - tzn. u žádného z testovaných nebyly v testovaných místech pozorovány žádné kožní změny.

ZÁVĚRY

Negativní výsledky zkoušek s proužky všech testovaných dovolují vyvodit závěr, že kolagenový gel Inventia Polish Technologies nepůsobí alergicky ani toxicko-dráždivě.

nahoru


 

5. CERTIFIKÁT ZDRAVOTNÍ KVALITY

nahoru


 

6. HODNOCENÍ APLIKAČNĚ UŽITKOVÉ

LABORATOŘ „ELLA“

Výzkum mikrobiologický, dermatologický, aplikační a fyzikálně-chemický
05-816 Michalowice, ul.Ogrodowa 11A
tel./fax 0-22 723-92-76 tel.0-22-723-81-20
Č.akt.: EL – 544//03 Datum:08.09.2003

HODNOCENÍ APLIKAČNĚ UŽITKOVÉ

PŘÍRODNÍ KOLAGEN - PŘÍRODNÍ GEL OMLAZUJÍCÍ PLEŤ

Ohlášeno: Inventia Polish Technologies s.r.o.

Výsledky aplikačně-užitkového výzkumu byly shrnuty po obdržení výsledků mikrobiologického a také dermatologického výzkumu (testem provedeným na lidech), které nevykazovaly dráždivé či alergické reakce.

Dokument osahuje následující části:

 1. Metodika výzkumu
 2. Výsledky výzkumu
  1. Hodnocení užitkových vlastností
  2. Dermatologické hodnocení
 3. Obecné hodnocení preparátu

METODIKA VÝZKUMU

Užitkové testy byly provedeny domácí metodou na skupině 24 uživatelů, kteří neznali výrobek a ani je neznal výrobce.

K testu byly vytipovány osoby ve věku 39 – 78 let, přičemž většina byla ve středním věku. Mezi testujícími mělo 17 osob suchou pleť, 7 osob normální, u 22 osob byly viditelné vrásky a 11 osob nahlásilo problém s ochablou pletí. U 5 účastníků testu se objevovaly v obličeji růžovka (rosacea), u 1 osoby acné vulgaris.

Uživatelé obdrželi jedno balení preparátu s poučením, aby ho používali shodně s návodem. Současně s preparátem dostali ještě anketu, kterou měli vyplnit.Uživatelé se zavázali k regulérnímu používání preparátu a zároveň, že nebudou používat během testu žádné jiné výrobky analogického působení. V době testování preparátu byli také uživatelé povinni ohlásit lékaři dermatologovi, který celý experiment sledoval, jakékoli změny, které by svědčily o podráždění pleti a v tom případě měli okamžitě přestat výrobek používat.

Výzkum aplikačně-užitkový proběhl pod kontrolou lékaře dermatologa Dr. Joanny Kolinek.
Výzkum aplikačně-užitkový proběhl v době 18. 5. – 7. 09. 2003.

VÝSLEDKY VÝZKUMU

1. Hodnocení užitkových vlastností. Na základě posudku lékaře dermatologa a posudků uživatelů, které obsahovala anketa, potvrzujeme, že:

PŘÍRODNÍ KOLAGEN - Přírodní gel omlazující pleť má tyto vlastnosti:

 • vhodnou konzistenci dle 24 osob
 • odpovídající barvu dle 24 osob
 • vhodnou roztíratelnost podle 24 osob
 • celkovou vstřebatelnost do 5 min. podle 23 osob, od 10 do 15 min. podle 1 osoby
 • výrobek jako výhodný ocenilo 24 osob

Působení výrobku:

 • vyhlazuje pleť podle 24 osob
 • pleť je pružnější podle 24 osob
 • upravuje napětí pleti podle 24 osob
 • zvlhčuje pleť podle 23 osob, 1 osoba byla opačného názoru
 • zabraňuje vysušování pleti podle 23 osob, 1 osoba (stejná jako výše) byla opačného názoru
 • regeneruje pleť podle 23 osob, 1 osoba ( stejná jako výše) byla opačného názoru
 • zmírňuje příznaky již existujícího kožního onemocnění (na tuto otázku odpovídaly pouze osoby, u nichž se objevovala růžovka a acné vulgaris  celkem 6 - u  acne vulgaris dle 1 osoby, růžovka dle 5 osob
 • zlepšuje vzhled pokožky podle 23 osob,1 osoba (ta stejná co výše) byla opačného názoru

2. Dermatologické hodnocení

Zkoumaný preparát NEVYVOLAL:

 • svědění nebo pálení pokožky podle 24 osob,
 • zarudnutí pokožky podle 24 osob,
 • pocit stahování a vysoušení pokožky podle 23 osob, u 1 osoby vyvolal mírné stahování a šupinatění nevstřebaného gelu na pokožce
 • jiné příznaky podráždění či alergie podle 24 osob,

Obecné hodnocení preparátu

Na základě výsledků výzkumu potvrzujeme, že výrobek PŘÍRODNÍ KOLAGEN ( PŘÍRODNÍ GEL OMLAZUJÍCÍ PLEŤ), jenž byl předán k aplikačně- užitkovému výzkumu firmou Inventia Polish Technologies s.r.o., obdržel od testovaných velmi dobré hodnocení. Dlouhodobě hydratuje pleť a přispívá k její regeneraci. Současně s věkem dochází k oslabení vláken elastinu a kolagenu, která tvoří stavební základ pojivové tkáně odpovídající za správné napětí pokožky.Volné radikály a toxiny ničí vlákna kolagenu a v organizmu se snižuje hladina látek (např. mědi, vitamínů A, C, E), které stimulují přirozenou produkci kolagenu. Efektem těchto procesů je ochabnutí pokožky, vznik vrásek,vysušování,drsnost a ztráta přirozené barvy pleti.

Již několik desítek let se aplikuje přírodní kolagen jako složka kosmetických přípravků, ale i implantátů, sloužících k vyplnění měkkých tkání. Kolagenové produkty se rovněž dlouho používají v medicíně – zmínit zde můžeme ošetřování ran, cévní protézy, chirurgické nitě.

Zkoumaný preparát obsahuje přírodní kolagen, který tvoří kostru pro nový kolagen, produkovaný fibroblasty, jež se v něm ukládají. Díky tomu vyrovnává jeho úbytek v kůži, čímž se stimuluje syntéza nového kolagenu a pojivových tkání.

Efektem je úprava elasticity pleti a vyhlazení drobných vrásek.Ve složení preparátu je přítomná kyselina mléčná – působící keratolyticky – urychluje odstranění odumřelých buněk svrchní pokožky, vyhlazuje ji a  sjednocuje již vzniklé pigmentové skvrny. Uvolňuje komeocity, čímž ulehčuje pronikání jiných látek do svrchních vrstev pokožky - epidermis. Pravidelné používání zkoumaného gelu brání vysušování pleti, činí ji pružnou, vyhlazuje ji, redukuje vrásky a zlepšuje pevnost pleti.

Podle testujících má výrobek odpovídající konzistenci, barvu, dobrou roztíratelnost, vstřebatelnost a je při užívání účinný. Při testování nevyvolal u žádného z uživatelů příznaky podráždění.

Přírodní gel omlazující pleť získal velmi dobré hodnocení užitkových vlastností.

Lékař dermatolog
Joanna Kolinek
Dermatolog - venerolog
Specialista
2474308

vedoucí laboratoře
Elzbieta Wrzosek


Celé atesty v polském jazyce ZDE>>> 

nahoru


 založit účet

přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

CZK | EUR

Všechny články a osobní zkušenosti klientů používajících produkty z naší nabídky mají pouze informativní charakter. V žádném případě nemohou nahradit lékařskou péči a neslouží k nahrazení rad nebo dokonce léků předepisovaných odbornými lékaři. Pro informace o svém zdravotním stavu a možnosti kombinace svých léků s produkty z naší nabídky se nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dle platné legislativy není web závaznou nabídkou.